[Uznanie przejazdu pojazdu nienormatywnego uznaje się za wykonywany bez zezwolenia] - Art. 64ea. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 64ea. - [Uznanie przejazdu pojazdu nienormatywnego uznaje się za wykonywany bez zezwolenia] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  64ea.  [Uznanie przejazdu pojazdu nienormatywnego uznaje się za wykonywany bez zezwolenia]

W przypadku wykonywania przejazdu pojazdem nienormatywnym na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, kategorii innej niż wymagana albo na podstawie zezwolenia kategorii V z przekroczonymi parametrami technicznymi pojazdu lub zespołu pojazdów wskazanymi w tym zezwoleniu, przejazd pojazdu nienormatywnego uznaje się za wykonywany bez zezwolenia.