[Używanie elementów odblaskowych przez osoby wykonujące roboty na drodze] - Art. 41. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Używanie elementów odblaskowych przez osoby wykonujące roboty na drodze] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  41.  [Używanie elementów odblaskowych przez osoby wykonujące roboty na drodze]

Osoba wykonująca roboty lub inne czynności na drodze jest obowiązana używać w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.