[Ruch zamknięty dla pojazdów] - Art. 15. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Ruch zamknięty dla pojazdów] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  15.  [Ruch zamknięty dla pojazdów]

Przepisów art. 11-14 nie stosuje się w razie zamknięcia ruchu pojazdów na drodze.