Art. 41. - Prawo małżeńskie majątkowe. - Dz.U.1946.31.196 - OpenLEX

Art. 41. - Prawo małżeńskie majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.31.196

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1947 r.
Art.  41.

W razie wątpliwości majątek uważa się za wspólny.