Art. 16. - Prawo małżeńskie majątkowe. - Dz.U.1946.31.196 - OpenLEX

Art. 16. - Prawo małżeńskie majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.31.196

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1947 r.
Art.  16.

Majątek osobisty małżonka stanowią:

1)
majątek, jaki małżonek miał w chwili powstania ustroju ustawowego;
2)
majątek nabyty przez spadek, zapis, darowiznę lub los;
3)
majątek uzyskany w zamian dotychczasowego majątku osobistego;
4)
przyrost wartości majątku osobistego;
5)
przedmioty osobistego użytku, jak ubranie, bielizna oraz przedmioty potrzebne do wykonywania zawodu;
6)
prawa niezbywalne oraz prawa związane ściśle z osobą małżonka, jako to: prawo autorskie, służące małżonkowi jako twórcy, prawo wynalazcy, roszczenia z tytułu naprawienia doznanej szkody osobistej lub zadośćuczynienia za krzywdę moralną.