Art. 11. - Prawo małżeńskie majątkowe. - Dz.U.1946.31.196 - OpenLEX

Art. 11. - Prawo małżeńskie majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.31.196

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1947 r.
Art.  11.

Stan przedmiotu lub jego ocena, ustalone w wykazie, stanowią podstawę do wzajemnych rozrachunków między małżonkami w razie braku przedmiotu lub zmniejszenia się jego wartości, jeżeli jeden z małżonków ponosi z tego powodu odpowiedzialność.