Art. 181. - [Wykonywanie czynności kierowniczych bez kwalifikacji w zakładzie górniczym i w ratownictwie górniczym] - Prawo geologiczne i górnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.633 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  181.  [Wykonywanie czynności kierowniczych bez kwalifikacji w zakładzie górniczym i w ratownictwie górniczym]

Kto wykonuje czynności:

1) 377
 kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego albo zakładu lub inne czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu,
2)
kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym,

nie posiadając wymaganych do tego kwalifikacji,

podlega karze grzywny.

377 Art. 181 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 126 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.2029) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 października 2023 r.