[Cofnięcie zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego] - Art. 38ab. - Prawo... - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 38ab. - [Cofnięcie zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  38ab.  [Cofnięcie zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego]
1. 
Główny Inspektor Farmaceutyczny cofa zgodę na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego, w przypadku gdy jego wytwórca przestał wypełniać obowiązki określone w art. 38aa ust. 1 pkt 1 lub 3.
2. 
Zgoda na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego może być cofnięta w przypadku naruszenia przepisów art. 38aa ust. 1 pkt 2 lub 4-6.