[Ustalenie wysokości opłaty za strzeżenie i przechowywanie zatrzymanych towarów] - Art. 37aza. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 37aza. - [Ustalenie wysokości opłaty za strzeżenie i przechowywanie zatrzymanych towarów] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  37aza.  [Ustalenie wysokości opłaty za strzeżenie i przechowywanie zatrzymanych towarów]
1. 
Główny Inspektor Farmaceutyczny ustala, w drodze postanowienia, wysokość opłaty za strzeżenie i przechowywanie towarów zatrzymanych zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy o systemie monitorowania oraz termin i sposób ich uiszczania.
2. 
Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, odpowiada średniej cenie rynkowej usług w zakresie strzeżenia i przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych przez przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznych.
3. 
Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, służy zażalenie.
4. 
Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.