[Obowiązek współpracy instytucji państwowych lub samorządowych z organem zezwalającym] - Art. 37atb. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 37atb. - [Obowiązek współpracy instytucji państwowych lub samorządowych z organem zezwalającym] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  37atb.  [Obowiązek współpracy instytucji państwowych lub samorządowych z organem zezwalającym]

Instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane w zakresie swojego działania do współpracy z organem zezwalającym przy wykonywaniu przez ten organ ustawowych zadań, w szczególności do przekazania posiadanych dokumentów, danych lub informacji.