Art. 32. - Prawo bankowe. - Dz.U.1960.20.121 - OpenLEX

Art. 32. - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.20.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
Art.  32.
1.
Dla finansowania i obsługi bankowej ludności w zakresie rolnictwa, drobnej wytwórczości i usług na wsi i w mieście mogą być tworzone spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe.
2.
Zadaniem spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych jest:
1)
gromadzenie oszczędności pieniężnych ludności,
2)
udzielanie pożyczek oraz obsługa finansowa ludności zamieszkałej na terenie działania spółdzielni,
3)
wykonywanie innych czynności bankowych

- w zakresie ustalonym przez Ministra Finansów w porozumieniu z właściwą centralną organizacją spółdzielczą.