Art. 13. - Prawo bankowe. - Dz.U.1960.20.121 - OpenLEX

Art. 13. - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.20.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
Art.  13.
1.
Bank państwowy udziela kredytów w ramach planów kredytowych, objętych planami kredytowymi, sporządzanymi przez Narodowy Bank Polski.
2.
Od udzielonych kredytów bank pobiera odsetki według zasad ustalonych przez Radę Ministrów.