[Przepis derogacyjny] - Art. 61. - Pracownicze programy emerytalne. - Dz.U.2021.2139 t.j. - OpenLEX

Art. 61. - [Przepis derogacyjny] - Pracownicze programy emerytalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2139 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  61.  [Przepis derogacyjny]

Traci moc ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2001 r. poz. 623 oraz z 2002 r. poz. 253 i 1178).