[Przekształcenie funduszu zdefiniowanej daty będącego funduszem inwestycyjnym] - Art. 89. - Pracownicze plany kapitałowe. - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 89. - [Przekształcenie funduszu zdefiniowanej daty będącego funduszem inwestycyjnym] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  89.  [Przekształcenie funduszu zdefiniowanej daty będącego funduszem inwestycyjnym]

Przekształcenie funduszu zdefiniowanej daty będącego funduszem inwestycyjnym może polegać wyłącznie na:

1)
przekształceniu funduszy zdefiniowanej daty w jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami, będącymi subfunduszami zdefiniowanej daty;
2)
przekształceniu funduszu zdefiniowanej daty w nowy subfundusz zdefiniowanej daty istniejącego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami.