Art. 15. - Pracownicze ogrody działkowe. - Dz.U.1996.85.390 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - Pracownicze ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.85.390 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2014 r.
Art.  15. 16

(uchylony).

16 Art. 15 uchylony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U.05.169.1419) z dniem 21 września 2005 r.