[Wyłączenie stosowania ustawy] - Art. 3. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Wyłączenie stosowania ustawy] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  3.  [Wyłączenie stosowania ustawy]

Przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 2, których status prawny określają odrębne przepisy.