Art. 52. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 52. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  52.
1.
O zastosowaniu kar przewidzianych w art. 49 ust. 2 pkt 2-4 orzekają:
1)
komisje dyscyplinarne przy prezydiach powiatowych rad narodowych - w sprawach przeciwko pracownikom tych prezydiów oraz prezydiów rad narodowych niższego stopnia,
2)
komisje dyscyplinarne przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych - w sprawach przeciwko pracownikom tych prezydiów oraz kierownikom wydziałów prezydiów powiatowych rad narodowych.
2.
Komisje dyscyplinarne mogą też nakładać karę przewidzianą w art. 49 ust. 2 pkt 1.
3.
Odwołania od orzeczeń:
1)
komisji dyscyplinarnych przy prezydiach powiatowych rad narodowych rozpatrują komisje dyscyplinarne przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych,
2)
komisji dyscyplinarnych przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych, jako organów pierwszej instancji, rozpatrują prezydia wojewódzkich rad narodowych.