Art. 2. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 2. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  2.

Do pracowników, o których mowa w art. 1 ust. 1, zwanych w dalszym ciągu "pracownikami", stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy ustawodawstwa pracy, a w sprawach uregulowanych w niniejszej ustawie - przepisy tej ustawy.