Art. 13. - Pożyczki premiowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.33.210

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 1939 r.
Art.  13.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.