Art. 12. - Pożyczki premiowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.33.210

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 1939 r.
Art.  12.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu.