Art. 7. - Pozbawianie obywatelstwa. - Dz.U.1938.22.191 - OpenLEX

Art. 7. - Pozbawianie obywatelstwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.22.191

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.
Art.  7.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.