Art. 204. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  204.

Fundusz przejmuje zbiory danych prowadzone przez kasy chorych, w tym zbiory danych osobowych.