Art. 134. - Powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.45.391

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  134.

Wysokość przychodów i kosztów Funduszu na dany rok określa się w planie finansowym Funduszu.