Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.20.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 lutego 1920 r.
w przedmiocie powołania do życia Powiatowej Komisji Pomocy dla bezrobotnych w m. Lublinie.

Na mocy art. 14 ustawy tymczasowej o doraźnej pomocy dla bezrobotnych z dnia 4 listopada 1919 r. (Dz. Ust. .z dnia 1 grudnia 1919 r. № 89, poz. 483) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Powołuje się do życia Powiatową Komisję Pomocy dla bezrobotnych z siedzibą w Lublinie z okręgiem działania na m. Lublin i pow. Lubelski.

Art.  2.

Wykonanie zarządzenia, zawartego w art. 1, poleca się kierownikowi Urzędu Pośrednictwa Pracy w Lublinie w myśl instrukcji, wydanych w tym przedmiocie.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.