§ 5b. - Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. - Dz.U.2021.1910 t.j. - OpenLEX

§ 5b. - Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1910 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2021 r.
§  5b. 
1. 
Czynności, o których mowa w § 5a ust. 1 pkt 1-5, w przypadku zgonu w szpitalu są wykonywane przez osoby zatrudnione przez szpital, a w przypadku zgonu poza szpitalem przez odpowiednio przeszkolone osoby zatrudnione w zakładach pogrzebowych.
2. 
Czynności, o których mowa w § 5a ust. 1 pkt 6-9, są wykonywane przez odpowiednio przeszkolone osoby zatrudnione w zakładach pogrzebowych.