§ 13. - Postępowanie z funduszami uzyskanemi z parcelacji z wolnej ręki lub z przymusowej sprzedaży majątków, związanych stałemi ograniczeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.515

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  13.
Przepisy § 1 - 10 niniejszego rozporządzenia mają analogiczne zastosowanie w postępowaniu z sumami, stanowiącemi wynagrodzenie za przymusowo wykupione nieruchomości, do których ma zastosowanie ostatni ustęp cz. 1 art. 32 ustawy o wykonaniu reformy rolnej.