Rozdział 8 - Przepis końcowy - Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec mianowanych urzędników państwowych oraz komisje dyscyplinarne i rzecznik dyscyplinarny w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1254

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2019 r.

Rozdział  8

Przepis końcowy

§  51. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2019 r.