[Wstrzymanie udzielania pomocy; decyzja o zwrocie pomocy] - Art. 23. - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. - Dz.U.2021.743 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Wstrzymanie udzielania pomocy; decyzja o zwrocie pomocy] - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.743 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  23.  [Wstrzymanie udzielania pomocy; decyzja o zwrocie pomocy]
1. 
Po otrzymaniu kopii decyzji Komisji, o której mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady, zobowiązującej do wstrzymania udzielania pomocy, podmiot udzielający pomocy niezwłocznie wstrzymuje jej udzielanie.
2. 
Po otrzymaniu kopii decyzji Komisji, o której mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia Rady, zobowiązującej do zwrotu pomocy, podmiot udzielający pomocy niezwłocznie wydaje decyzję o zwrocie pomocy.