[Notyfikacja bez potrzeby uzyskania zgody Rady Ministrów] - Art. 20a. - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. - Dz.U.2021.743 t.j. - OpenLEX

Art. 20a. - [Notyfikacja bez potrzeby uzyskania zgody Rady Ministrów] - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.743 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  20a.  [Notyfikacja bez potrzeby uzyskania zgody Rady Ministrów]

Dokonanie notyfikacji projektu programu pomocowego ustanowionego na podstawie aktu prawa miejscowego nie wymaga zgody Rady Ministrów i następuje niezwłocznie po wydaniu opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1.