Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1446 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.
Art.  31. 

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).