Ponowne stosowanie przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.4.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 1959 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 stycznia 1959 r.
w sprawie ponownego stosowania przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że notą z dnia 21 lipca 1958 r. Rząd Niemieckiej Republiki Demokratycznej powiadomił Rząd Holandii, iż ponownie stosuje Międzynarodową Konwencję Sanitarną dotyczącą żeglugi powietrznej, podpisaną w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r. (Dz. U. z 1936 r. Nr 8, poz. 84).