[Inne podmioty uważane za inwestorów w rozumieniu ustawy] - Art. 24. - Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w... - Dz.U.2021.2158 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Inne podmioty uważane za inwestorów w rozumieniu ustawy] - Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2158 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2021 r. do: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  24.  [Inne podmioty uważane za inwestorów w rozumieniu ustawy]
1. 
W przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 5 i 6, art. 7 ust. 1 pkt 7, art. 13 ust. 1-4, art. 15 ust. 4 i 8-10, art. 16 ust. 5 i 11, art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ust. 5, przez inwestora rozumie się również podmiot, który nabył mieszkanie od inwestora z przeznaczeniem na wynajem albo podmiot, który, działając na podstawie umowy w sprawie wynajmu mieszkań zawartej z inwestorem, wynajmuje mieszkanie najemcy.
2. 
W przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 5 i 6, art. 15 ust. 4 i 8-10, art. 16 ust. 5 i 11, art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ust. 5, przez inwestora rozumie się również:
1)
wynajmującego lokale mieszkalne lub budynki mieszkalne jednorodzinne wniesione jako wkład niepieniężny do spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy "lokal za grunt";
2)
SAN.