Art. 49. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 49. - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  49. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.