[Ostateczne rozliczenie realizacji płatności za bon turystyczny] - Art. 34. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Ostateczne rozliczenie realizacji płatności za bon turystyczny] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  34.  [Ostateczne rozliczenie realizacji płatności za bon turystyczny]
1. 
Ostateczne rozliczenie realizacji płatności na rzecz przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego następuje w terminie 15 dni od dnia, o którym mowa w art. 7 ust. 1.
2. 
Niewykorzystane środki otrzymane od ministra właściwego do spraw turystyki ZUS zwraca na rachunek wskazany przez tego ministra w terminie 7 dni od dnia płatności, o której mowa w ust. 1.