[Przekazanie POT danych zgromadzonych w systemie teleinformatycznym; okres przechowywania przez POT otrzymanych danych] - Art.... - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Przekazanie POT danych zgromadzonych w systemie teleinformatycznym; okres przechowywania przez POT otrzymanych danych] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  31.  [Przekazanie POT danych zgromadzonych w systemie teleinformatycznym; okres przechowywania przez POT otrzymanych danych]
1.  3
 W terminie do dnia 30 września 2023 r. ZUS przekaże POT dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym.
2. 
POT przechowuje dane otrzymane od ZUS do dnia 31 grudnia 2026 r.
3 Art. 31 ust. 1 zmieniony przez art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 2 września 2022 r. (Dz.U.2022.2014) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 września 2022 r.