Art. 31. - [Przekazanie POT danych zgromadzonych w systemie teleinformatycznym; okres przechowywania przez POT otrzymanych danych] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.35 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2023 r.
Art.  31.  [Przekazanie POT danych zgromadzonych w systemie teleinformatycznym; okres przechowywania przez POT otrzymanych danych]
1. 
W terminie do dnia 30 września 2023 r. ZUS przekaże POT dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym.
2. 
POT przechowuje dane otrzymane od ZUS do dnia 31 grudnia 2026 r.