[Przekazanie bonu i dokonanie płatności za pomocą bonu turystycznego] - Art. 24. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Przekazanie bonu i dokonanie płatności za pomocą bonu turystycznego] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  24.  [Przekazanie bonu i dokonanie płatności za pomocą bonu turystycznego]
1. 
Bony są przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany przez osobę uprawnioną numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
2. 
Dokonanie płatności za pomocą bonu następuje z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27.