[Promocja bonu turystycznego] - Art. 16. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Promocja bonu turystycznego] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  16.  [Promocja bonu turystycznego]

POT wykonuje zadania związane z promocją bonu.