[Przedmiot regulacji] - Art. 1. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa zasady przyznawania i realizacji świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego dalej "świadczeniem w formie bonu", oraz dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego dalej "dodatkowym świadczeniem w formie bonu".