§ 4. - Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). - Dz.U.2007.251.1885 - OpenLEX

§ 4. - Polska Klasyfikacja Działalności (PKD).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.251.1885

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2020 r.
§  4. 
Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.