§ 1. - Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). - Dz.U.2007.251.1885 - OpenLEX

§ 1. - Polska Klasyfikacja Działalności (PKD).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.251.1885

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2020 r.
§  1. 
Wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Działalności (PKD), zwaną dalej "PKD 2007", stanowiącą załącznik do rozporządzenia.