Art. 42. - [Podstawowe jednostki naukowe PAN] - Polska Akademia Nauk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1796 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Art.  42.  [Podstawowe jednostki naukowe PAN]

Podstawową jednostką naukową Akademii jest instytut naukowy, zwany dalej "instytutem".