Podział powiatu tucholskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.68.607

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 lipca 1934 r.
o podziale powiatu tucholskiego w województwie pomorskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
W powiecie tucholskim, województwie pomorskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1)
gminę Bysław z siedzibą w Bysławiu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bysław, Bysławek, Iwiec, Klonowo, Lubiewice, Lubiewo, Minikowo, Płazowo z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 8), Trutnowo, Wysoka z dotychczasowej gminy wiejskiej Cekcyn enklawa, określona parcelą katastralną obręb Huta karta 2 Nr. 1, oraz obszary dworskie: Klonowo, Wełpin, Zamrzenica z wyjątkiem części wymienionych w pkt. 3 i 4, z dotychczasowego obszaru dworskiego Wierzchlas grunty, położone na południe od dotychczasowych gmin wiejskich Iwiec i Wysoka, a zamknięte od północy południową granicą odcinka toru kolejowego Tuchola-Laskowice, biegnącego od północno-wschodniej granicy gminy Wysoka do wschodniej granicy powiatu tucholskiego, z dotychczasowego obszaru dworskiego Wierzchucin enklawy składające się z parcel: obręb Huta karta 2 Nr. 2, 3, karta 6 Nr. 24, obręb Szumiąca karta 1 Nr. 1, z dotychczasowego obszaru dworskiego Świt enklawa Knieja Oznaczona katastralnie obręb Knieja karta 1;
2)
gminę Cekcyn z siedzibą w Cekcynie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Brzozie, Cekcyn z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 1, Krzywogoniec, Ludwichowo, Małe Gacno, Mikołajki, Nowy Sumin, Okiersk, Ostrowo, Stary Sumin, Suchom, Wielkie Budziska, Zdroje, Zielonka z dotychczasowej gminy wiejskiej Kiełpin enklawy składające się z parcel katastralnych obręb Tuchola las karta 1 Nr. 1, 10a, 30, 31, 42, 143/73, 145/74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 133, 134, 139, 140, 168/69, 169/70, 170/71, 171/72, 174/16, 175/17, 176/16, 177/16, 178/17, 179/16, 180/17, 181/16, 182/17, 183/16, 184/19, 190/23, 191/23, 192/25, 193/25, 194/24, 198/40, 201/97, 202/97, 203/97, 204/99, 205/95, 208/97, 211/117 z dotychczasowej gminy wiejskiej Nowa Tuchola enklawy składające się z parcel katastralnych obręb Woziwoda karta 5 Nr. 11, 12, 45/13, 46/14, 47/17, 48/17, 49/17, 50/18, 51/19, 52/18, 53/19, 54/19, 55/19, 56/19, 57/20, 58/20, 59/19, 60/20, 63/30, 64/30, oraz obszary dworskie: Gołąbek z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 8, Wierzchlas z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 1, Wierzchucin z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 1 z dotychczasowego obszaru dworskiego Trzebciny terytorjum, położone na południe od granic: obszaru dworskiego Woziwoda i dotychczasowej gminy wiejskiej Wielkie Gacno, a zamknięte od północy południową granicą pasa drogowego Tuchola-Trzebciny, z obszaru dworskiego Woziwoda osiedle Bielska Struga oznaczone katastralnie obręb Bielska Struga karta 1;
3)
gminę Gostycyn z siedzibą w Gostycynie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bagienica, Gostycyn, Kamienica, Mała Kłonia, Pruszcz, Przyrowo, Wielka Klonia, z obszaru dworskiego Świt enklawa składająca się z parcel katastralnych obręb Gostycyn karta 3 Nr. 189/127, 190/128, 191/128, 192/128, 193/128, 194/127, 195/106, 196/106, 197/106, 198/106, 199/106, 200/106, 201/106, 202/129, z obszaru dworskiego Zamrzenica enklawy składające się z parcel katastralnych obręb Wielka Klonia karta 2 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 karta 5 Nr. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 81, karta 7 Nr. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 karta 8 Nr. 30, 31, 32, 33, 67/61, karta 10 Nr. 29, 30, 31, 62/54, obręb Gostycyn karta 2 Nr. 143, karta 3 Nr. 11, 100, 104;
4)
gminę Kęsowo z siedzibą w Kęsowie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Droździenica, Jeleńcz, Kęsowo, Obrowo, Pamiętowo, Przymuszewo, z dotychczasowej gminy wiejskiej Wielki Mędromierz enklawa składająca się z parcel katastralnych obręb Bralewnica karta 1 Nr. 1, 2 oraz obszary dworskie: Bralewnica, Brzuchowo, Siciny, Tuchołka, Wieszczyce, z obszaru dworskiego Zamrzenica enklawa składająca się z parcel katastralnych obręb Droździenica karta 3 Nr. 23, 24, karta 4 Nr. 23, 24, 32, 33 karta 5 Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 30;
5)
gminę Legbąd z siedzibą w Legbądzie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Biała, Klocek, Legbąd, Łosiny, Rzepiczna, z dotychczasowej gminy wiejskiej Kamionka enklawa składająca się z parcel katastralnych obręb Nowe Barłogi karta 1 Nr. 31/30, 32/20, 19, 94/18, 95/5, 155/133, z dotychczasowej gminy wiejskiej Główka enklawa składająca się z parcel katastralnych obręb Nowe Barłogi karta 1 Nr. 33/3, 34/3, 35/3, 36/3, 37/3, 38/3, 39/3, 40/3, 41/3, 42/3, obręb Legbąd karta 1 Nr. 47/5, z dotychczasowej gminy wiejskiej Jabłonka enklawy składające się z parcel katastralnych obręb Woziwoda karta 8 Nr. 146/133, 147/133, 148/133, 149/133, 150/134, 151/134, 153/138, 154/139, 155/133, 156/135, 157/135, karta 9 Nr. 195/119, 196/119, 197/119, 198/119, 199/119, 200/119, 202/119, 207/119, 208/119, 209/119, 218/120, 219/129, 221/121, 223/119, 226/119, 227/119, 228/119, 229/122, 230/119, 231/119, 232/119, 233/122, 234/119, 235/122, 236/119, 237/119, 238/122, 239/119, 240/122, 241/119, 242/121, 243/121, 244/121, 245/121, 246/121, 247/121, 248/121, 249/121, 250/121, 251/121, 252/121, z dotychczasowej gminy wiejskiej Krąg enklawa składająca się z parcel katastralnych obręb Woziwoda karta 9 Nr. 186/120, 187/120, 188/120, 189/120, 190/120, 191/120, 192/119, 193/119, 194/119, 215/121, 216/120, 217/122, 218/120 z dotychczasowej gminy wiejskiej Rosochatka enklawa składająca się z parcel katastralnych obręb Woziwoda karta 9 Nr. 141/129, 142/129, 164/122, 165/122, 166/122, 167/122, 168/122, 169/122, 170/122, 171/122, 172/122, 173/122, 174/122, oraz obszary dworskie: Brody, Mała Komorza, Wielka Komorza, Woziwoda z wyjątkiem części wymienionych w pkt. 2 i 7 z dotychczasowego obszaru dworskiego Lipowa enklawa składająca się z parcel katastralnych obręb Rzepiczna karta 1 Nr. 445/06, 446/06, z obszaru dworskiego Świt enklawa, składająca się z parcel katastralnych obręb Woziwoda karta 22 Nr. 43, 46, 48;
6)
gminę Raciąż z siedzibą w Raciążu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Piastoszyn, Raciąż, Stobno, Żalno oraz obszary dworskie: Lubierzyn, Wysoka oraz z dotychczasowego obszaru dworskiego Świt enklawa składająca się z parcel katastralnych obręb Żalno karta 6 Nr. 51/1, 52/1, 2, 3, 4, 5/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 44/23, 45/23, 46/23, 24, 47/25, 48/25, 49/25, 50/25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 karta 5 Nr. 76, karta 7 Nr. 6, 26, 27, 28, 29, 30;
7)
gminę Śliwice z siedzibą w Śliwicach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Główka z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 5), Jabłonka z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 5), Kamionka z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 5, Krąg z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 5), Laski, Lińsk, Lisiny, Lubocień, Łaski Piec, Okoniny, Rosochatka z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 5), Śliwice, Śliwiczki, Trzebciny, Wielkie Gacno, Zazdrość oraz obszary dworskie: Lipowa z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 5), Niemieckie Okoniny, Sarnia Góra, Trzebciny z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 2) z obszaru dworskiego Woziwoda terytorjum położone na wschód od katastralnych granic nadleśnictw państwowych Gołąbek i Woziwoda;
8)
gminę Tuchola z siedzibą w mieście Tucholi; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Bladowo, Kiełpin z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 2, Mały Mędromierz, Nowa Tuchola z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 2), Słupy, Wielki Mędromierz z wyjątkiem części wymienionej w pkt. 4) z dotychczasowej gminy wiejskiej Płazowo enklawy składające się z parcel katastralnych obręb Świt karta 2 Nr. 37/19, 38/20, 39/19, 40/20 karta 4 Nr. 49, 50, karta 8 Nr. 86/4, karta 12 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 oraz obszary dworskie: Białowieża, Łyskowo, Świt z wyjątkiem części, wymienionych w pkt. 1, 3, 5, 6, z obszaru dworskiego Gołąbek enklawy, składające się z parcel katastralnych obręb Kiełpin karta 1 Nr. 519/145, 684/462, 382, 685/469.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 roku.