Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.64.549

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 14 lipca 1934 r.
o podziale powiatu przeworskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
§  1. W powiecie przeworskim, województwie lwowskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1) gminę Markowa z siedzibą w Markowej; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Białoboki, Chodakówka, Gać, Markowa i Sietesz;
2) gminę Manasterz z siedzibą w Manasterzu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Hadle Kańczuckie, Hucisko Jawornickie, Łopuszka Wielka, Manasterz, Medynia Kańczucka, Tarnawka, Widaczów i Zagórze;
3) gminę Kańczuga z siedzibą w mieście Kańczudze; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Krzeczowice, Łopuszka Mała, Mikulice, Niżatyce, Ostrów, Pantalowice, Siedleczka, Siennów, Urzejowice, Wolica i Żuklin;
4) Gminę Przeworsk z siedzibą w mieście Przeworsku; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Chałupki, Dębów, Gorliczyna, Grześka, Maćkówka, Mirocin, Nowosielce, Rozbórz, Studzian, Świętoniowa, Ujezna i Żurawiczki;
5) gminę Tryńcza z siedzibą w Tryńczy; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Jagieła, Tryńcza, Ubieszyn, Wólka Małkowa i Wólka Ogryzkowa.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 r.