Podział powiatu mieleckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.68.593

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 lipca 1934 r.
o podziale powiatu mieleckiego w województwie krakowskiem na gminy wiejskie.

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
W powiecie mieleckim, województwie krakowskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
1)
gminę Borowa z siedzibą w Borowej; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Pławo, Sadkowa Góra, Surowa, Schönanger, Wola Pławska;
2)
gminę Czermin z siedzibą w Czerminie; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Breń Osuchowski, Czermin, Czermin-Kolonja, Kawęczyn, Łysaków, Łysakówek, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów;
3)
gminę Gawłuszowice z siedzibą w Gawłuszowicach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Borki Nizińskie, Brzyście, Chrząstów, Gawiuszowice, Kliszów, Krzemienica, Młodochów, Ostrówek, Rożniaty, Wola Zdakowska;
4)
gminę Tuszów Narodowy z siedzibą w Tuszowie Narodowym; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Chorzelów, Czajkowa, Grohowe, Hyki-Dębiaki, Hyki-Kolonja, Jaślany, Malinie, Pluty, Szydłowiec, Trześń, Tuszów-Kolonja, Tuszów Narodowy, Wola Chorzelowska;
5)
gminę Mielec z siedzibą w mieście Mielcu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Cyranka, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rzędzianowice, Rzochów, Wojsław, Wola Mielecka, Złotniki;
6)
gminę Przecław z siedzibą w Przecławiu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Białybór, Blizna, Błonie, Dobrynin, Kiełków, Łączki Brzeskie, Podole, Przecław, Rzemień, Tuszyma, Wyłów;
7)
gminę Padew Narodowa z siedzibą w Padwi Narodowej; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Babule, Józefów, Kębłów, Padew-Kolonja, Padew-Narodowa, Piechoty, Przykop, Wojków, Zachwiejów, Zaduszniki, Zarównie;
8)
gminę Radomyśl Wielki z siedzibą w mieście Radomyślu Wielkim; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Partynia, Pień, Ruda, Wólka Dulecka, Zdziarzec, Żarówka;
9)
gminę Wadowice Górne z siedzibą w Wadowicach Górnych; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Grzybów, Izbiska, Jamy, Piątkowiec, Podborze, Rydzów, Wadowice Dolne, Wadowice Górne, Wampierzów, Wola Wadowska.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1934 roku.