§ 4. - Podwyższenie wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z roku 1924.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.35.324

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 1929 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.