Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.626

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 października 1921 r.
o podwyższeniu opłat za doręczenia w sprawach cywilnych na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Na zasadzie art. 34 ustawy z dnia 1 sierpnia 1895 r. (№ 112 dz. p. p.) zarządzam w porozumieniu z Ministrem Skarbu:
§  1. Opłatą za doręczenie w sprawach cywilnych spornych i niespornych, wynoszącą obecnie 2 mk., podwyższa się do wysokości każdoczesnej opłaty pocztowej za list polecony najniższej wagi czyli obecnie do 25 mk.
§  2. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 11 listopada 1921 r.