§ 1. - Podwyższenie agio od cła.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.9.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1921 r.
§  1.
Wysokość dopłaty (agio) ustanowionej rozporządzeniem z dnia 14 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 5, poz. 35) w wysokości 900% wynosić będzie aż do nowego zarządzenia 1900%.

Postanowienie to nie dotyczy towarów objętych 1) rozporządzeniem Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 26 listopada 1920 r. w przedmiocie ulg celnych (Monitor Polski № 277 z 1920 r.) i 2) rozporządzeniem Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1920 r., w sprawie płacenia cła od niektórych towarów w złocie (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 19, poz. 98).