[Utrzymanie w mocy umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej] - Art. 36. -... - Dz.U.2021.1050 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Utrzymanie w mocy umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej] - Podstawowa opieka zdrowotna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  36.  [Utrzymanie w mocy umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej]

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.