Art. 22. - Podatki komunalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.40.198 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  22. 3

Podatek wynosi:

1)
w stosunku do nieruchomości lub ich części, w których czynsz z tytułu najmu pobiera się, albo których wartość czynszową ustala się według nowych stawek na podstawie dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 259) - 25% podstawy opodatkowania,
2)
w stosunku do nieruchomości lub ich części, nie objętych przepisem pkt 1):
a)
od podstawy opodatkowania (art. 21), nie przekraczającej 2.000 zł - 20%,
b)
od wyższej podstawy opodatkowania - 30% podstawy opodatkowania.
3 Art. 22 zmieniony przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 23 sierpnia 1948 r. (Dz.U.48.41.297) zmieniającego nin. dekret z dniem 1 września 1948 r.