§ 6. - Podatek wyrównawczy od przychodów z niektórych specjalistycznych działów produkcji rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.14.99

Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 1969 r.
§  6.
Podatek wyrównawczy wynosi rocznie:
Od nadwyżki powierzchni arów przeliczeniowychPodatek w złotych
ponaddo
600680po 50 zł za 1 ar przeliczeniowy ponad 600 arów przeliczeniowych,
6807604.000 zł i po 150 zł za 1 ar przeliczeniowy ponad 680 arów przeliczeniowych,
76084016.000 zł i po 250 zł za 1 ar przeliczeniowy ponad 760 arów przeliczeniowych,
840po 150 zł za 1 ar przeliczeniowy ponad 600 arów przeliczeniowych.